KITA, BUKAN KAMI

Sebuah eksperimen sosial di mana enam orang dengan pandangan bercanggah menyertai perbincangan empati mengenai isu-isu masyarakat yang kontroversi.

Enam orang dengan pandangan bercanggah menyertai perbincangan empati.
Mereka hanya perlu mengikuti 3 peraturan mudah.

EPISOD 1: Majikan dan pekerja berbincang mengenai iklan pekerjaan berunsur rasis

EPISOD 2: Nilai-nilai liberal carikan identiti tradisional Malaysia

Mengapa Sama-Sama?

Sama-sama adalah ungkapan bermakna yang kami harap mampu mencetus sebuah gerakan sosial.

Frasa “sama-sama” dalam bahasa Melayu mempunyai 3 makna:

1) “Kita adalah sama” – persamaan
2) “Kami adalah bersama” – perpaduan
3) “Sama-sama” sebagai jawapan kepada “terima kasih” ” – kesopanan

Kami berharap konsep “sama-sama” ini boleh memberi inspirasi kepada rakyat Malaysia bahawa perbualan empati, konstruktif, dan merapatkan jurang perbezaan mampu disertai oleh semua lapisan masyarakat.

Tiada lagi hujah atau perbahasan yang menghukum.
Ini adalah masa untuk duduk semeja, sama-sama.